คุณกำลังมองหาอะไร?

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร

ท่านสามารถติดตามข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ได้ที่นี่
Tab Icon 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
06.05.2564
1

แจ้งเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานประกอบการ ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ ด้วยความปราถนาดีจาก...สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
29.04.2564
11

ช่องทางการร้องเรียน หากพบการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
28.04.2564
5

+++ประชาสัมพันธ์+++ แนวปฏิบัติที่ดีในการ ไม่รับ-ไม่ให้ สิ่งของ/ผลิตภัณฑ์ จากผู้ประกอบการทุกกรณี

เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อน และพัฒนา อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

ให้มีศักยภาพเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

Intro 03 Hero
01.

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

02.

ราคากลาง

03.

TOR

04.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

05.

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

06.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 02