คุณกำลังมองหาอะไร?

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร

ท่านสามารถติดตามข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ Surin Provincial Industrial Officeได้ที่นี่
Tab Icon 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
12.05.2565
2

12 พฤษภาคม 2565 กำหนดจัดการฝึกอบรมให้ความรู้ เรื่อง “ใช้งานระบบไฟฟ้าอย่างไร? ให้ปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม” ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom Meeting

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
11.05.2565
5

10 พฤษภาคม 2565 ร่วมประชุมการคัดเลือกสถานประกอบการกิจกรรมให้คำแนะนำปรึกษาเชิงลึกด้านการส่งเสริมและพัฒนาตาม BCG Model ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

01.

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

02.

ราคากลาง

03.

TOR

04.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

05.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

06.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

21.09.2564

ข้อกำหนดและขอบเขตการจ้างเหมาบริการบุคคล ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านมาตรฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

21.09.2564

ข้อกำหนดและขอบเขตการจ้างเหมาบริการบุคคล ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมในภูมิภาค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 02