25 พฤศจิกายน 2565 นางอิฐสราชัย ลำพา อุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม ร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ โรงเรียนบ้านหนองคูใหญ่ หมู่ที่ 4 ต.หนองเมธี อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ โดยมี นายพิจิตร บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ในการนี้สำนักงานฯ ได้มีการบริการและประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงาน รวมทั้งให้บริการปรึกษาแนะนำมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) และมาตรฐานอุตสาหกรรมเอส (มอก.เอส) แก่ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน ผู้ประกอบการ SMEs รวมทั้งผู้ที่สนใจ