18 พฤศจิกายน 2565 นางอิฐสราชัย ลำพา อุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วย นางสาวชฎารัตน์ ศิริบูรณ์ หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบบ้านผู้ยากไร้ ในโครงการของ บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด และ บริษัท ไฟฟ้าสุรินทร์ จำกัด ณ บ้านละลมระไซร์ ตำบลปรือ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยมี นางทรงลักษณ์ วรภัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ และ นายยงยุทธ เสถียรถิระกุล กรรมการผู้จัดการ KI Group เป็นประธานในพิธี ซึ่งในพิธีดังกล่าวมีกิจกรรมการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและให้ความรู้ด้านสุขภาพให้แก่ชุมชนรอบโรงงานน้ำตาลสุรินทร์ด้วย

การมอบบ้านผู้ยากไร้ ของโครงการของ บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด และ บริษัท ไฟฟ้าสุรินทร์ จำกัด จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 เป็นการมอบบ้านหลังที่ 3-4 ในโครงการ โดยมอบบ้านหลังที่ 3 ให้แก่ นางกานดา สมส่วน บ้านหลังที่ 4 ให้แก่ นางโนน รักชื่อดี