12 สิงหาคม 2565 เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำคูคลอง” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา

12 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางอิฐสราชัย ลำพา อุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้ นางจุฑาทิตย์ มณีดำ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำคูคลอง” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ณ บริเวณรอบหนองน้ำบ้านตระเปียงกู หมู่ที่ 8 ตำบลลำดวน อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ โดยมี นางทรงลักษณ์ วรภัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี