ช่องทางติดต่อและรับข่าวสารของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
 
Website : https://surin.industry.go.th
Facebook : www.facebook.com/Industry.Surin
Line Offccial : @818lptdm
Twitter : www.twitter.com/OpsSurin
Instagram : www.instagram.com/surin_ind_office