ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
ท่านสามารถติดตามข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ Surin Provincial Industrial Officeได้ที่นี่
Tab Icon 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
21.02.2567
0

เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 1/2567

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
21.02.2567
1

รับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วม ”โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจด้วยการปรึกษาแนะนำเบื้องต้น”

Director Panel Image
01.

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

02.

ราคากลาง

03.

TOR

04.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

05.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

06.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

25.12.2566

26.01.2566

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 03